Οι προβλέψεις μου για το 2017

Οι προβλέψεις μου για το 2017. Πρόβλημα: Ο κόσμος αναδιοργανώνεται και η περίφημη Θεωρία του Χάους είναι πραγματικότητα και ο χειρότερος σύμβουλος για προβλέψεις. Σταθερή μέσα στο επικρατούν χάος αποτελεί, δυστυχώς, μόνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, που επικράτησε στον πλανήτη μετά την βιομηχανική επανάσταση στην Δύση   Η δυστυχία για τους απλούς ανθρώπους είναι η αδυναμία … Οι προβλέψεις μου για το 2017 weiterlesen