Σύντροφος είναι μόνο ο εργάτης και το δίκιο του!

http://neohellenika.com/?p=1226