Ισλάμ και Δύση: Δεν θα έρθουνε τα «άγρια» να διώξουνε τα «ήμερα»!