Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε
19.10.2018
 • Allgemein
 • Diktatur/Δικτατορία
 • Balkan/Βαλκάνια
 • Bücher/Βιβλια
 • Medien/Μαζικά Μέσα
 • Minderheiten, Migranten/Μειονότητες, Μετανάστες
 • Kriege, Flüchtlinge/Πόλεμοι, Φυγάδες
 • Sprache/Γλώσσα
 • Gesellschaft, Meinung/Κοινωνία, Γνώμη
 • Nationalismus/Εθνικισμοί
 • Thema/Θέμα
 • Termine/Εκδηλώσεις
 • Geopolitik/Γεωπολιτική
 • Politik/Πολιτική
 • Terrorismus/Τρομοκρατία
 • FalseFlagOps/Επιχ. με ψευδή σημαία
 • Hellas-EU/Ελλάδα-Ε.Ε.
 • Wirtschaft-Finanzen/Οικονομία-Οικονομικά
 • Religion/Θρησκεία
 • Geschichte/Ιστορία
 • Umwelt/Περιβάλλον
 • Korruption/Διαφθορά
 • Reisen/Ταξιδιωτικά
 • Musik/Μουσική
 • Kunst/Τέχνη, Λογοτεχνία
 • Küche/Κουζίνα
 • kachelmannwetter.com
  Εδω διαβαζετε τις καινουργιες  ελληνικες και γερμανικες εφημεριδες
  Hier lesen Sie  griechische  und deutsche Zeitungen 

  The Manufactured Invention of the Beatles, Stones, Grateful Dead and the Birth of Rock n’ Roll by the Tavistock Institute; A Jesuit Corporation


  “The fact that “The Beatles” had their music and lyrics written for them by Theo Adorno was concealed from public view.” John Coleman, former MI6 agent.

   

  Paul and John giving Masonic Illuminate Hand signals on Yellow Submarine album cover. Paul with the “666” hand sign, John with the Horned Hand

  Stones Logo: Sticking your tongue out against the Establishment

  The Rolling Stones were mastered by a Order of Malta member by the name of Prince Rupert Loewenstein who sponsored the ‘Sympathy for the Devil‘ track back in 1968. This Prince was also a member of the very powerful Sacred Military Constantinian Order of St George which is close in power to the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, both being higher than the Order of Malta. (The Order of Malta, SMOM, is the military arm of the Vatican here)

  It was called the “British Invasion” .  The 60’s began a time of “question authority”, grow your hair long, hippies and flower power and morphed in with the Anti War gang of “hell no we won’t go!”

  All by design, all by planning to mind control and manipulate what the Baby Boomer (Doomer) generation thought, the language and slang used and the behavior control of the masses.

  Yes, it is interesting to note that the Tavistock Institute of Human Relation, as well as, it’s child organization: The Stanford Research Institute, developed The Grateful Dead, among other things.
  You can see that Alan Trist, a social engineer for the Tavistock Institute, became the shadow manager of the Dead. His father, Eric Trist, was one of the principle founding members of Tavistock.

  It was part of the development of a dynamic psychological warfare model to be used on foreign and domestic populations, modeled, ultimately, on the Lord Gordon Riots in London and the Jacobin Terror of the French Revolution. The purpose was to mobilize mobs in

  Rebellion against society, let your hair grow…turn on, tune out, as millions of tabs of LSD appeared into the hippie scene from CIA laboratories and promotion provided by Harvard CIA asset, Timothy Leary and distribution aided by the likes of the Grateful Dead. (source)

  Rebellion against society, let your hair grow…turn on, tune out, as millions of tabs of LSD appeared into the hippie scene from CIA laboratories and promotion provided by Harvard CIA asset, Timothy Leary and distribution aided by the likes of the Grateful Dead. (source)

  The men buried in the think tanks and research institutions, whose names and faces are still not known to but a few people, made sure that the press played its part. Conversely, the media’s important role in not exposing the power behind the future cultural shocks made certain that the source of the crisis was never identified.

  Thus was our society driven mad through psychological shocks and stress. “Driven mad” is taken from Tavistock’s training manual. From its modest beginnings in 1921, Tavistock was ready in 1966 to launch a major irreversible cultural revolution in America, which has not yet ended. The Aquarian Conspiracy is part of it.

  The Beatles (good, bad boys) and the Stones (sympathy for the Devil) were two sides of a same coin that was minted by the Tavistock Institute to introduce a new generation to a new language and a new cultural upbringing around alleged freedoms to thing for yourself and liberties to take drugs and become counter-culture.

  ….and it was all manufactured.  The lyrics form the Beatles, the covers for the Rolling Stones albums, their managers (or handlers) were all derived from the Tavistock Institute as is their name  is for the control of “Human Behavior”

  Tavistock Institute for Human Behavior
  http://thinkorbebeaten.com/Library/T/Tavistock%20Institute%20of%20Human%20Relations.pdf

  The Tavistock Institute was founded in London in 1946 with the aid of a grant from the Rockefeller Foundation. [1] It is a not-for-profit think tank, policy and consulting organization. It publishes “Human Relations and host Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice, a scholarly journal. According to their website, they assist organizations.

  Three elements combine to make the Institute unusual, if not unique: it has the independence of being entirely self-financing, with no subsidies from the government or other sources; the action research orientation places it between, but not in, the worlds of academia and consultancy; and its range of disciplines include anthropology, economics, organizational behavior, political science, psychoanalysis, psychology and sociology.

  Image

  Tavistock Institute is headquartered in London. Its prophet, Sigmond Freud, settled in Maresfield Gardens when he moved to England. He was given a mansion by Princess Bonaparte. Tavistock’s pioneer work in behavioral science along Freudian lines of “controlling” humans established it as the world center of foundation ideology. (source)

  Today the Tavistock Institute operates a $6 Billion a year network of Foundations in the U.S., all of it funded by U.S. taxpayers’ money. Ten major institutions are under its direct control, with 400 subsidiaries, and 3000 other study groups and think tanks which originate many types of programs to increase the control of the World Order over the American people.

  The Stanford Research Institute, adjoining the Hoover Institution, is a $150 million a year operation with 3300 employees. It carries on program surveillance for Bechtel, Kaiser, and 400 other companies, and extensive intelligence operations for the CIA. It is the largest institution on the West Coast promoting mind control and the behavioral sciences.

  Image

  One of the key agencies as a conduit for secret instructions from Tavistock is the Ditchley Foundation, founded in 1957. The American branch of the Ditchley Foundation is run by Cyrus Vance, former Secretary of State, and director of the Rockefeller Foundation, and Winston Lord, president of the Council on Foreign Relations.

  And they have controlled and manipulated what we think, what music we hear and what cultural identities the past several generations have identified with.

  Without going into the technicalities of the Club of Rome, (hereinafter referred to as “the Club,”) its purpose was to act as a counterweight against post-industrial agricultural and military expansion, a so-called “post-industrial agricultural zero growth society,” which was meant to halt America’s burgeoning manufacturing industries and growing
  mechanized farming food production capability. Memberships
  of the Club and NATO were interchangeable.

  Stanford Research, the Tavistock Institute and other centers of applied social psychiatry joined it. In 1994 Tavistock signed a major contract with NASA to evaluate the effects of its space program. The Club itself was only founded in 1968 as part of the call for a New World Order inside a One World Government.

  What the Club became was an instrument to enforce limits of growth on industrial nations, and the United States was the first country to be targeted. (source)

  The introduction of four “mop-top” dudes with incredible talent from a town in Liverpool England to continue to influence generations even today was a scientifically planned, well executed agenda to steer the youth of the 70’s to a counter-culture they could identify with by giving teenagers the false choice and influence their culture through music.

  More on Theodor Adorno:

  Adorno left Germany in the spring of 1934. During the Nazi era he resided in Oxford, New York City, and southern California. There he wrote several books for which he later became famous, including Dialectic of Enlightenment (with Max Horkheimer), Philosophy of New Music, The Authoritarian Personality (a collaborative project), and Minima Moralia. From these years come his provocative critiques of mass culture and the culture industry. Returning to Frankfurt in 1949 to take up a position in the philosophy department, Adorno quickly established himself as a leading German intellectual and a central figure in the Institute of Social Research.

  Founded as a free-standing center for Marxist scholarship in 1923, the Institute had been led by Max Horkheimer since 1930. It provided the hub to what has come to be known as the Frankfurt School. Adorno became the Institute’s director in 1958.

  Conflict and consolidation marked the last decade of Adorno’s life. A leading figure in the “positivism dispute” in German sociology, Adorno was a key player in debates about restructuring German universities and a lightning rod for both student activists and their right-wing critics. These controversies did not prevent him from publishing numerous volumes of music criticism, two more volumes of Notes to Literature, books on Hegel and on existential philosophy, and collected essays in sociology and in aesthetics.
  http://plato.stanford.edu/entries/adorno/

  There is a great online meme, suggesting that Theodor Adorno was the brains behind the Beatles. Picture the scene. It’s 1963 and Lennon and McCartney are struggling struggle with the composition of ‘She Loves You’. “She loves you,” says Lennon. “What comes next?” “Yeah, yeah, yeah?” chips in Adorno. “Brilliant, Teddie, just brilliant,” says McCartney. And , as a result, the song becomes a transatlantic smash, the Beatles’ all-time best-selling single. True story.   In fact, of course, Adorno, as you might expected, despised the mop-topped Scouse beat combo and everything they stood for. “What can be urged against the Beatles,” he said during a discussion in the magazine Akzente in 1965, ” is simply that what these people have to offer is something that is retarded in terms of its own objective content. It can be shown that the means of expression that are employed and preserved here are in reality no more than traditional techniques in a degraded form.”     Adorno was also scathing about 1960s protest music, arguing in this interview that it was corrupted by its association with commodified popular musical tropes as he explains. The high mindedness of Adorno’s critique loses its potency when you realise it was expressed by a philosopher who, during the 1960s, used to enjoy watching the safari drama Daktari, with its hero Clarence, the cross-eyed lion.

  http://thequietus.com/articles/21004-frankfurt-school-adorno-music

  The Tavistock Institute’s projects were a follow-up on the work of the German scientists, known as Frankfurt Institute for Social Research, or the Frankfurt School; which focused on the study and criticism of culture developed from the thought of Freud.

  Here’s a little side info on something You know nothing about most likely and note the NAMES:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Project

  The Radio Project was a social research project funded by the Rockefeller Foundation to look into the effects of mass media on society.

  In 1937, the Rockefeller Foundation started funding research to find the effects of new forms of mass media on society, especially radio.

  Several universities joined up and a headquarters was formed at the School of Public and International Affairsat Princeton University. The following people were involved:

  Among the Project’s first studies were soap operas, known as radio dramas at the time.
  The Radio Project also researched the 1938 Halloween broadcast of The War of the Worlds.
  They found that of the estimated 6 million people who heard this broadcast, 25% thought it was real.

  Most of the people who panicked did not think that it was an invasion from Mars that was occurring, but rather an invasion by the Germans. It was later determined that because of the radio broadcasts from the Munich Crisis earlier in the year, the masses were prone to this.

  A third research project was that of listening habits. Because of this, a new method was developed to survey an audience – this was dubbed the Little Annie Project. The official name was the Stanton-Lazarsfeld Program Analyzer.

  This allowed one not only to find out if a listener liked the performance, but how they felt at any individual moment, through a dial which they would turn to express their preference (positive or negative). This has since become an essential tool in focus group research.

  Theodor Adorno produced numerous reports on the effects of “atomized listening” which radio supported and of which he was highly critical. However, because of profound methodological disagreements with Lazarsfeld over the use of techniques like listener surveys and “Little Annie” (Adorno thought both grossly simplified and ignored the degree to which expressed tastes were the result of commercial marketing), Adorno left the project in 1941.

  Adorno was highly influential and later went on to work for the Crown Corporation and in his real cynicism, he got to have a Field Day with Tavistock MK’s Rock Bands and write tacky simple music to PROVE his concepts and HOW easy people are to clone off with timed and repeated massages in music…

  See Also:
  Manufacturing the Deadhead: A Product of Social Engineering… by Joe Atwill and Jan Irvin

  Same as the Rolling Stones. 

  “Dr John Coleman mentioned in the past that the Black Nobility favored ‘The Rolling Stones’ pop culture band. What he did not tell you was who exactly was it that were controlling the band at the very top higher than the Tavistock Institute for Human Relations.

  Well as usual I am here to help fill in the dots that others cannot or those who simply fear to tread close to the line with these powers.

  12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which include rock music gangsters such as the Rolling Stones (a gangster group much favored by European Black Nobility), and all of the Tavistock-created rock groups which began with the Beatles.

   

  It’s not mentioned here, but the Rolling Stones were created from the same source and with the same purpose. Beatles were supposed to be the “good guys” while the Rolling Stones were the “bad guys”. Also, Rolling Stones were experts in creating repeating “riffs”, meaning a musical phrase that’s looping over and over again (like in “Satisfaction”, “Jumping Jack Flash” etc.). These repeating riffs trigger the mind and make one receptive to whatever sub-message you want to transfer into the minds of the listener. In the case of the Rolling Stones we have satanic messages in their lyrics, and they have repeated that over and over through the years (a more recent example is the”Bridge To Babylon” album) (source)

  The Rolling Stones were mastered by a Order of Malta

  ….member by the name of Prince Rupert Loewenstein who sponsored the ‘Sympathy for the Devil‘ track back in 1968. This Prince was also a member of the very powerful Sacred Military Constantinian Order of St George which is close in power to the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, both being higher than the Order of Malta.

  Fab Four with Jimmy Saville, Mass Pedophile, Sex Pervert and close friend of Prince Charles (source)

  The Tavistock Institute also Engineered Beatles

  An outstanding example of social conditioning to accept change, even when it is recognized as unwelcome change by the large population group in the sights of Stanford Research Institute, was the “advent” of the BEATLES. The Beatles were brought to the United States as part of a social experiment which would subject large population groups to brainwashing of which they were not even aware.

  When Tavistock brought the Beatles to the United States nobody could have imagined the cultural disaster that was to follow in their wake. The Beatles were an integral part of “THE AQUARIAN CONSPIRACY,” a living organism which sprang From “THE CHANGING IMAGES OF MAN,” URH (489)-2150-Policy Research Report No. 4/4/74. Policy Report pre-pared by SRI Center for the study of Social Policy, Director, Professor Willis Harmon.

  The phenomenon of the Beatles was not a spontaneous rebellion by youth against the old social system. Instead it was a carefully crafted plot to introduce by a conspiratorial body which could not be identified, a highly destructive and divisive element into a large population group targeted for change against its will. New words and new phrases–prepared by Tavistock(1)– were introduced to America along with the Beatles. Words such as “rock” in relation to music sounds, “teenager,” “cool,” “discovered” and “pop music” were a lexicon of disguised code words signifying the acceptance of drugs and arrived with and accompanied the Beatles wherever they went, to be “discovered” by “teenagers.” Incidentally, the word “teenagers” was never used until just before the Beatles arrived on the scene, courtesy of the Tavistock Institute for Human Relations.

  As in the case of gang wars, nothing could or would have been accomplished without the cooperation of the media, especially the electronic media and, in particular, the scurrilous Ed Sullivan who had been coached by the conspirators as to the role he was to play. Nobody would have paid much attention to the motley crew from Liverpool and the 12-atonal system of “music” that was to follow had it not been for an overabundance of press exposure. The 12-atonal system consisted of heavy, repetitive sounds, taken from the music of the cult of Dionysus and the Baal priesthood by Adorno and given a “modern” flavor by this special friend of the Queen of England and hence the Committee of 300.

  Tavistock and its Stanford Research Center created trigger words which then came into general usage around “rock music” and its fans. Trigger words created a distinct new break-away largely young population group which was persuaded by social engineering and conditioning to believe that the Beatles really were their favorite group. All trigger words devised in the context of “rock music” were designed for mass control of the new targeted group, the youth of America.

  The Beatles did a perfect job, or perhaps it would be more correct to say that Tavistock and Stanford did a perfect job, the Beatles merely reacting like trained robots “with a little help from their friends”–code words for using drugs and making it “cool.”

  The Beatles became a highly visible “new type”– more Tavistock jargon–and as such it was not long before the group made new styles (fads in clothing, hairstyles and language usage) which upset the older generation, as was intended. This was part of the “fragmentation-maladaptation” process worked out by Willis Harmon and his team of social scientists and genetic engineering tinkerers and put into action.

  The role of the print and electronic media in our society is crucial to the success of brainwashing large population groups. Gang wars ended in Los Angeles in 1966 as the media withdrew its coverage. The same thing will happen with the current wave of gang wars in Los Angeles. Street gangs will wither on the vine once media saturation coverage is toned down and then completely withdrawn. As in 1966, the issue would become “burned out.” Street gangs will have served their purpose of creating turbulence and insecurity. Exactly the same pattern will be followed in the case of “rock” music. Deprived of media attention, it will eventually take its place in history.

  Following the Beatles, who incidentally were put together by the Tavistock Institute, came other “Made in England” rock groups, who, like the Beatles, had Theo Adorno write their cult lyrics and compose all the “music.” I hate to use these beautiful words in the context of “Beatlemania”; it reminds me of how wrongly the word “lover” is used when referring to the filthy interaction between two homosexuals writhing in pigswill. To call “rock” music, is an insult, likewise the language used in “rock lyrics.”

  Tavistock and Stanford Research then embarked on the second phase of the work commissioned by the Committee of 300. This new phase turned up the heat for social change in America. As quickly as the Beatles had appeared on the American scene, so too did the “beat generation,” trigger words designed to separate and fragment society. The media now focused its attention on the “beat generation.” Other Tavistock-coined words came seemingly out of nowhere: “beatniks,” “hippies,” “flower children” became part of the vocabulary of America. It became popular to “drop out” and wear dirty jeans, go about with long unwashed hair. The “beat generation” cut itself off from main-stream America. They became just as infamous as the cleaner Beatles before them.

  The newly-created group and its “lifestyle” swept millions of young Americans into the cult. American youth underwent a radical revolution without ever being aware of it, while the older generation stood by helplessly, unable to identify the source of the crisis, and thus reacting in a maladaptive manner against its manifestation, which were drugs of all types, marijuana, and later Lysergic acid, “LSD,” so conveniently provided for them by the Swiss pharmaceutical company, SANDOZ, following the discovery by one of its chemists, Albert Hoffman, how to make synthetic ergotamine, a powerful mind-altering drug. The Committee of 300 financed the project through one of their banks, S. C. Warburg, and the drug was carried to America by the philosopher, Aldous Huxley.

  The new “wonder drug” was promptly distributed in “sample” size packages, handed out free of charge on college campuses across the United States and at “rock” concerts, which became the leading vehicle for proliferating the use of drugs. The question that cries out for an answer is, what was the Drug Enforcement Agency (DEA) doing at the time? There is compelling circumstantial evidence that would appear to indicate that the DEA knew what was going on but was ordered not to take any action.

  With very substantial numbers of new British “rock” bands arriving in the U.S., rock concerts began to become a fixture on the social calendar of American youth. In tandem with these “concerts,” the use of drugs among the youth rose in proportion. The devilish bedlam of discordant heavy beat sounds numbed the minds of listeners so that they were easily persuaded to try the new drug on the basis that “everybody is doing it.” Peer pressure is a very strong weapon. The “new culture” received maximum coverage from the jackal media, which cost the conspirators not one single thin dime.

  In much the same way the Committee of 300, (~ Ed. who was overseer of the Tavistock Institute and coordinated with the Jesuits) used “The “Beatles” to popularize “social drugs” with the youth of America and The Hollywood “in-crowd.” Ed Sullivan was sent to England To become acquainted with The first Tavistock Institute “rock group” to hit the shores of the United States. Sullivan then returned to the United States to draft the strategy for the electronic media on how to package and sell the group. Without the full cooperation of the electronic media and Ed Sullivan, in particular, “The Beatles” and their “music” would have died on the vine. Instead, our national life and the character of the United States was forever changed.

  Now that we know, it is all too clear how successful the “Beatles” campaign to proliferate the use of drugs became.

  The fact that “The Beatles” had their music and lyrics written for them by Theo Adorno was concealed from public view.

  Back when Michael Jackson bought the Beatles’ catalogue of songs it belonged to the Estate of Theodor Adorno who owned most all their sings and lyrics HE wrote. Adorno also wrote a LOT of Hits in the British Invasion for bands a number who were VERY famous and MK’d at the Tavistock Institute in London that created them as “Stars” like Beatles=Good Cop, and Stones=Bad Cop in images and sounds…
  The Beatles as most of us remember them at the beginning.

  Theodor W. Adorno (Tavistock Institute) was the brains behind the ‘Beatles’ as he held the rights to the music and eventually his estate sold those rights to Michael Jackson.

  Adorno a classical musician wrote their music and it was all filtered down through MK’s John then Sir Faul FAKE Paul who could not read a note of music by the way. In fact the only half way real musician in the band was George Harrison. John was a poet who could strum a few chords and Ringo a hack drummer at best. George often wondered why they never wanted to use his songs.

  The Beatles were introduced to the public as a means to spread youth culture which led to the spreading of the ‘New Age’ culture and this was all geared to setting up a nihilistic culture that is all to present today. It’s called divide and conquer but this gets into a whole different ‘Pandora’s Box’ if you will. Things are not what they seem.

  Theodor W. Adorno (Tavistock Institute) in 1964. (source)
  That explains why The Beatles ‘broke up’ when they did, because Mr. Adorno died after writing the songs and music for the Abbey Road album.
  The Beatles ascension to the top rung of the Rock and Roll Pantheon, displacing Elvis Presley and American rock legends who had a LOCK on the reins of Rock and Roll, was rigged and engineered into place by the British Crown and British Military Intelligence

  The prime function to “The Beatles” was to be discovered by teenagers, who where then subjected to a non-stop barrage of “Beatle music,” until they became convinced that they liked the sound and adopted it, along with all that accompanied it. The Liverpool group performed up to expectations, and with “a little help from their friends,” i.e., illegal substances we call drugs created a whole new class to young Americans in the precise mold ordained by the Tavistock Institute.

  For instance, in August 1963, at their first major television appearance at the London Palladium, the newspaper reported that police had to hold back “1,000 squealing teenagers”, but the story was fabricated. The newspaper photo actually only tightly cropped three screaming teenagers and claimed it was a thousand. One reporter who was there later said there were less than eight girls present. There was no “riot” by frenzied teenage girls.

  Similarly, “Beatle mania” hysteria was manufactured at JFK Airport in February of 1964 when the Beatles arrived in the USA to perform for the Ed Sullivan Show.

  Busloads of girls from a Bronx school were PAID by Beatles promoters to scream hysterically when the Beatles got off the plane and went into the terminal.

  It was a manufactured publicity stunt, but it paid off in priming the pump for the Ed Sullivan Show appearances, which did create a frenzied attitude among many American teenagers and set the stage for a looser rein on moral boundaries and open the door for kids from “decent”, middle class families to start using drugs, which is precisely what British Intelligence, Tavistock, and the CIA had in mind all along.

  And George Martin the “5th Beatle” did ALL the orchestral arrangements with Adorno on later Beatles and British bands they were assigned to

  (source)

  The Frankfurt School converged on the thesis that mass media could be used to induce “regressive mental states, atomizing individuals and producing increased liability”, in other words, creating passivity by fostering alienation as in the Teen Rebel Without A Cause” or punk juvenile delinquents glorified in “Blackboard Jungle” in 1955. Do YOU honestly think those 2 mass media movies that changed the entire Western Hemisphere were just products of some Hollywood Producers in the 50’s???

  The word “teenager” wasn’t even used until that time, and Youth Culture was born to break families in the highly oppressive Cold War Era of the 50’s after WWII the biggie step to Globalist Agendas.

  Following the Tavistock Institute’s study of war psychosis, and its breakdown of individual personality, as Wolf describes in “Brainwashing: How The British Use The Media for Mass Psychological Warfare”:

  “From their work, an evil thesis emerged: Through the use of terror, man can be reduced to a childlike and submissive state, in which his powers of reason are clouded, and in which his emotional response to various situations and stimuli can become predictable, or in Tavistockian terms, “profitable.” By controlling the levels of anxiety, it is possible to induce a similar state in large groups of people, whose behavior can then be controlled and manipulated by the oligarchical forces for whom Tavistock worked.”

  There You have the “alienated teenager” who never grows up stuck in his own petty little world as a plastic manufactured “outcast” who never grows up in non-stop Peter Pan Syndrome arrested development.

  That IS the occult Principle of ECI = Erotic Crystalization Inertia meaning

  Inertia is the resistance of any physical object to a change in its state of motion or rest, or the tendency of an object to resist any change in its motion.

  So the non stop barrage of Programming on people after WWII with Radio then TV plus Movies and Music through that technology was an assault on people UNAWARE they were being programmed and cloned off even “Rebels” who were feeling “alienated” from Society and their parents and old ideas… Alienation is part of Divide and Conquer. Wake Up. (source)

  Birth of Hard Rock n’ Roll in America and the Hippie Movement

  From there the Stanford Research Institute, aided and abetted by the Tavistock Institute, introduced the Rock n’ Roll Hippie Culture movement to counter the anti war activists who were disrupting political life and financial expansion of the wealthy elite.

  Dave McGowan was a criminal investigator when in 2007, he turned his focus on Laurel Canyon and why so many rock stars of the day (The Doors, Mamas and the Papas, Frank Zappa, Crosby, Stills, Nash and Young, etc.) all became known worldwide out of this one little canyon, at the same time. His book, “Weird Scenes in Laurel Canyon” is a must read by all.

   

  (Dave McGowan was “suicided” for writing this book and other material on the truth about the Lincoln Assassination and NASA Hoax..as you can read about here and here)

  “It is the first week of August, 1964, and U.S. warships under the command of U.S. Navy Admiral George Stephen Morrison have allegedly come under attack while patrolling Vietnam’s Tonkin Gulf. This event, subsequently dubbed the ‘Tonkin Gulf Incident,’ will result in the immediate passing by the U.S. Congress of the obviously pre-drafted Tonkin Gulf Resolution, which will, in turn, quickly lead to America’s deep immersion into the bloody Vietnam quagmire. Before it is over, well over fifty thousand American bodies – along with literally millions of Southeast Asian bodies – will litter the battlefields of Vietnam, Laos and Cambodia

  One of the earliest on the Laurel Canyon/Sunset Strip scene is Jim Morrison, the enigmatic lead singer of The Doors. Jim will quickly become one of the most iconic, controversial, critically acclaimed, and influential figures to take up residence in Laurel Canyon. Curiously enough though, the self-proclaimed “Lizard King” has another claim to fame as well, albeit one that none of his numerous chroniclers will feel is of much relevance to his career and possible untimely death: he is the son, as it turns out, of the aforementioned Admiral George Stephen Morrison.

  And so it is that, even while the father is actively conspiring to fabricate an incident that will be used to massively accelerate an illegal war, the son is positioning himself to become an icon of the ‘hippie’/anti-war crowd. Nothing unusual about that, I suppose. It is, you know, a small world and all that. And it is not as if Jim Morrison’s story is in any way unique.

  One of the earliest on the Laurel Canyon/Sunset Strip scene is Jim Morrison, the enigmatic lead singer of The Doors. Jim will quickly become one of the most iconic, controversial, critically acclaimed, and influential figures to take up residence in Laurel Canyon. Curiously enough though, the self-proclaimed “Lizard King” has another claim to fame as well, albeit one that none of his numerous chroniclers will feel is of much relevance to his career and possible untimely death: he is the son, as it turns out, of the aforementioned Admiral George Stephen Morrison.

  And so it is that, even while the father is actively conspiring to fabricate an incident that will be used to massively accelerate an illegal war, the son is positioning himself to become an icon of the ‘hippie’/anti-war crowd.

  Nothing unusual about that, I suppose. It is, you know, a small world and all that. And it is not as if Jim Morrison’s story is in any way unique.

  Making up the other half of Laurel Canyon’s First Family is Frank’s wife, Gail Zappa, known formerly as Adelaide Sloatman. Gail hails from a long line of career Naval officers, including her father, who spent his life working on classified nuclear weapons research for the U.S. Navy. Gail herself had once worked as a secretary for the Office of Naval Research and Development (she also once told an interviewer that she had “heard voices all [her] life”). Many years before their nearly simultaneous arrival in Laurel Canyon, Gail had attended a Naval kindergarten with “Mr. Mojo Risin’” himself, Jim Morrison (it is claimed that, as children, Gail once hit Jim over the head with a hammer). The very same Jim Morrison had later attended the same Alexandria, Virginia high school as two other future Laurel Canyon luminaries – John Phillips and Cass Elliott.

  “Papa” John Phillips, more so than probably any of the other illustrious residents of Laurel Canyon, will play a major role in spreading the emerging youth ‘counterculture’ across America. His contribution will be twofold: first, he will co-organize (along with Manson associate Terry Melcher) the famed Monterrey Pop Festival, which, through unprecedented media exposure, will give mainstream America its first real look at the music and fashions of the nascent ‘hippie’ movement. Second, Phillips will pen an insipid song known as “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair),” which will quickly rise to the top of the charts. Along with the Monterrey Pop Festival, the song will be instrumental in luring the disenfranchised (a preponderance of whom are underage runaways) to San Francisco to create the Haight-Asbury phenomenon and the famed 1967 “Summer of Love.”

  Anyway, let’s move on to yet another of Laurel Canyon’s earliest and brightest stars, Mr. Stephen Stills. Stills will have the distinction of being a founding member of two of Laurel Canyon’s most acclaimed and beloved bands: Buffalo Springfield, and, needless to say, Crosby, Stills & Nash. In addition, Stills will pen perhaps the first, and certainly one of the most enduring anthems of the 60s generation, “For What It’s Worth,” the opening lines of which appear at the top of this post (Stills’ follow-up single will be entitled “Bluebird,” which, coincidentally or not, happens to be the original codename assigned to the MK-ULTRA program).

  Before his arrival in Laurel Canyon, Stephen Stills was (*yawn*) the product of yet another career military family. Raised partly in Texas, young Stephen spent large swaths of his childhood in El Salvador, Costa Rica, the Panama Canal Zone, and various other parts of Central America – alongside his father, who was, we can be fairly certain, helping to spread ‘democracy’ to the unwashed masses in that endearingly American way. As with the rest of our cast of characters, Stills was educated primarily at schools on military bases and at elite military academies. Among his contemporaries in Laurel Canyon, he was widely viewed as having an abrasive, authoritarian personality. Nothing unusual about any of that, of course, as we have already seen with the rest of our cast of characters.

  Before arriving in Laurel Canyon and opening the doors of his home to the soon-to-be famous, the already famous, and the infamous (such as the aforementioned Charlie Manson, whose ‘Family’ also spent time at the Log Cabin and at the Laurel Canyon home of “Mama” Cass Elliot, which, in case you didn’t know, sat right across the street from the Laurel Canyon home of Abigail Folger and Voytek Frykowski, but let’s not get ahead of ourselves here), John Edmund Andrew Phillips was, shockingly enough, yet another child of the military/intelligence complex. The son of U.S. Marine Corp Captain Claude Andrew Phillips and a mother who claimed to have psychic and telekinetic powers, John attended a series of elite military prep schools in the Washington, D.C. area, culminating in an appointment to the prestigious U.S. Naval Academy at Annapolis.

  Another of those icons, and one of Laurel Canyon’s most flamboyant residents, is a young man by the name of David Crosby, founding member of the seminal Laurel Canyon band the Byrds, as well as, of course, Crosby, Stills & Nash. Crosby is, not surprisingly, the son of an Annapolis graduate and WWII military intelligence officer, Major Floyd Delafield Crosby. Like others in this story, Floyd Crosby spent much of his post-service time traveling the world. Those travels landed him in places like Haiti, where he paid a visit in 1927, when the country just happened to be, coincidentally of course, under military occupation by the U.S. Marines. One of the Marines doing that occupying was a guy that we met earlier by the name of Captain Claude Andrew Phillips.

  But David Crosby is much more than just the son of Major Floyd Delafield Crosby. David Van Cortlandt Crosby, as it turns out, is a scion of the closely intertwined Van Cortlandt, Van Schuyler and Van Rensselaer families. And while you’re probably thinking, “the Van Who families?,” I can assure you that if you plug those names in over at Wikipedia, you can spend a pretty fair amount of time reading up on the power wielded by this clan for the last, oh, two-and-a-quarter centuries or so. Suffice it to say that the Crosby family tree includes a truly dizzying array of US senators and congressmen, state senators and assemblymen, governors, mayors, judges, Supreme Court justices, Revolutionary and Civil War generals, signers of the Declaration of Independence, and members of the Continental Congress. It also includes, I should hasten to add – for those of you with a taste for such things – more than a few high-ranking Masons. Stephen Van Rensselaer III, for example, reportedly served as Grand Master of Masons for New York. And if all that isn’t impressive enough, according to the New England Genealogical Society, David Van Cortlandt Crosby is also a direct descendant of ‘Founding Fathers’ and Federalist Papers’ authors Alexander Hamilton and John Jay. 

  Another shining star on the Laurel Canyon scene, just a few years later, will be singer-songwriter Jackson Browne, who is – are you getting as bored with this as I am? – the product of a career military family. Browne’s father was assigned to post-war ‘reconstruction’ work in Germany, which very likely means that he was in the employ of the OSS, precursor to the CIA. As readers of my “Understanding the F-Word” may recall, U.S. involvement in post-war reconstruction in Germany largely consisted of maintaining as much of the Nazi infrastructure as possible while shielding war criminals from capture and prosecution. Against that backdrop, Jackson Browne was born in a military hospital in Heidelberg, Germany. Some two decades later, he emerged as … oh, never mind.

  Let’s talk instead about three other Laurel Canyon vocalists who will rise to dizzying heights of fame and fortune: Gerry Beckley, Dan Peek and Dewey Bunnell. Individually, these three names are probably unknown to virtually all readers; but collectively, as the band America, the three will score huge hits in the early ‘70s with such songs as “Ventura Highway,” “A Horse With No Name,” and the Wizard of Oz-themed “The Tin Man.” I guess I probably don’t need to add here that all three of these lads were products of the military/intelligence community. Beckley’s dad was the commander of the now-defunct West Ruislip USAF base near London, England, a facility deeply immersed in intelligence operations. Bunnell’s and Peek’s fathers were both career Air Force officers serving under Beckley’s dad at West Ruislip, which is where the three boys first met.

  We could also, I suppose, discuss Mike Nesmith of the Monkees and Cory Wells of Three Dog Night (two more hugely successful Laurel Canyon bands), who both arrived in LA not long after serving time with the U.S. Air Force. Nesmith also inherited a family fortune estimated at $25 million. Gram Parsons, who would briefly replace David Crosby in The Byrds before fronting The Flying Burrito Brothers, was the son of Major Cecil Ingram “Coon Dog” Connor II, a decorated military officer and bomber pilot who reportedly flew over 50 combat missions. Parsons was also an heir, on his mother’s side, to the formidable Snively family fortune. Said to be the wealthiest family in the exclusive enclave of Winter Haven, Florida, the Snively family was the proud owner of Snively Groves, Inc., which reportedly owned as much as 1/3 of all the citrus groves in the state of Florida.

  And so it goes as one scrolls through the roster of Laurel Canyon superstars. What one finds, far more often than not, are the sons and daughters of the military/intelligence complex and the sons and daughters of extreme wealth and privilege – and oftentimes, you’ll find both rolled into one convenient package. Every once in a while, you will also stumble across a former child actor, like the aforementioned Brandon DeWilde, or Monkee Mickey Dolenz, or eccentric prodigy Van Dyke Parks. You might also encounter some former mental patients, such as James Taylor, who spent time in two different mental institutions in Massachusetts before hitting the Laurel Canyon scene, or Larry “Wild Man” Fischer, who was institutionalized repeatedly during his teen years, once for attacking his mother with a knife (an act that was gleefully mocked by Zappa on the cover of Fischer’s first album). Finally, you might find the offspring of an organized crime figure, like Warren Zevon, the son of William “Stumpy” Zevon, a lieutenant for infamous LA crimelord Mickey Cohen.

  (more)

  Source: https://tabublog.com/2015/12/26/the-manufactured-invention-of-the-beatles-stones-grateful-dead-and-the-birth-of-rock-n-roll-by-the-tavistock-institute-a-jesuit-corporation/

  Einen Kommentar schreiben / Γράψτε ένα σχόλιο

  Kommentar

   
   
  kachelmannwetter.com